Polityka prywatności / rodo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO LATODA.NL

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Damian Sosna, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą LATODA VOF, ul. Westbaan 221, 2841 MC Moordrecht, Królestwo Niderlandów, wpisaną do Izby Handlowej Królestwa Niderlandów NIP: NL820868802B01, REGON: 30263958, adres poczty elektronicznej: shop@latoda.nl, numer telefonu: + 48 883109103 - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą i Sprzedawcą Sklepu Internetowego.

3. Dane osobowe Klienta sklepu latoda.nl są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r. - dalej: RODO).

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Jakie rodzaje danych osobowych zbieramy i w jakim celu?

Do złożenia zamówienia wymagana jest rejestracja w sklepie. Podczas rejestracji Klient proszony jest o podanie adresu email oraz imienia i nazwiska. Podczas składania zamówienia klient jest proszony o podanie adresu pod jaki ma zostać dostarczone zamówienie. Od momentu rejestracji, każdy następny zakup w naszym sklepie wiąże się z podaniem jedynie adresu email i hasła wykorzystanych podczas rejestracji w sklepie latoda. Adresy dostawy, bądź do faktury wykorzystywane do finalizacji zamówień Klient może w dowolnym momencie modyfikować, lub usuwać.

W czasie wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie gromadzone są informacje dotyczące przeglądarki odwiedzającego, adresu IP komputera, typu systemu operacyjnego, czasie wizyty, liczbie obejrzanych stron oraz w jaki sposób do nas trafił. Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów, dzięki czemu internauci pozostają anonimowi. Dane statystyczne o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych obszarów serwisu, czerpiemy również z plików "cookies" (ciasteczek), zapisywanych przez serwer na dyskach twardych odwiedzających. Dane te są zbierane przez zewnętrzne, powszechnie wykorzystywane na rynku systemy internetowe do gromadzenia statystyk odwiedzin stron internetowych.

Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystane do prawidłowej realizacji zamówień, a także do śledzenia statusu zamówienia i dokonywania w nim zmian na życzenie Klienta zanim zostanie wysłane.

Dane osobowe gromadzone podczas rejestracji lub zakupu wykorzystywane są również przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego produktów własnych, co jest zgodne z art. 23, ustęp 4 Ustawy o ochronie danych osobowych. 

Klienci w każdej chwili zachowują prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych z bazy adresowej po zrealizowaniu zamówienia. Czynności tych dokonać można z poziomu strony internetowej sklepu po zalogowaniu lub też poprzez kontakt z obsługą sklepu.

Ochrona danych osobowych

Zabezpieczenie danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. Dostęp do baz danych, w których znajdują się informacje o klientach, mają wyłącznie pracownicy. Dostęp jest zamknięty i wymaga hasła dostępu.

Bezpieczeństwo transakcji

Wszystkie formularze służące do wpisywania informacji prywatnych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu. Łączenie się z nimi odbywa się z użyciem scentralizowanego protokołu SSL 3.0 (Secure Socket Layer) RSA 128bit - gwarantowanym certyfikatem GeoTrust, dzięki czemu wszystkie dane osobowe Klientów są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji, niemożliwe do odczytania dla obecnej mocy obliczeniowej komputerów. Ponadto nasze bazy danych są dogłębnie chronione przed wglądem osób trzecich.

Zakres udostępniania danych

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu. 

Nie udostępniamy danych osobowych ani adresów e-mail naszych Klientów podmiotom trzecim, z wyjątkiem tych, których współpraca jest konieczna w zakresie prawidłowej finalizacji transakcji, jak firmy kurierskie i pocztowe. W przypadku niektórych form płatności, dane Klientów mogą być przekazane firmom pośredniczącym w transakcjach płatniczych. We wszystkich przypadkach firmy te nie wykorzystują danych Klientów w żaden inny sposób.

Podmiot zbierający dane

LATODA VOF

Westbaan 221

​2841 MC Moordrecht

Królestwo Niderlandów